Wordt Amice!

Het Tegels Symphonie Orkest geeft regelmatig eigen concerten en begeleidt muziekgezelschappen,koren en solisten in de hele regio. Onlangs had het orkest een belangrijk aandeel aan de uitvoeringen van de Operette Baron von Glasenapp, het Jubileumconcert van de Tegelse Hofzangers, het eigen Jubileumconcert bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan, maar ook in de ‘vastelaoves’-tijd bij de Prelude in Tegelen. Het orkest bestaat uit leden afkomstig uit de hele regio. De muzikale leiding is in handen van Michael Rein.

Op financieel vlak heeft de vereniging extra te lijden onder het terugdraaien van de gemeentelijke subsidies. Omdat diverse leden van buiten de gemeente Venlo komen wordt de vereniging ook daarop gekort. Dat betekent een korting van circa € 2.000,00 op jaarbasis, een gigantisch bedrag voor een vereniging die toch al moeite heeft om financieel de touwtjes aan elkaar te knopen.

Wordt ook ‘Amice van het TSO’

Samen met de Stichting Tegelse Cultuur, zijn we een actie gestart om middels het werven van ’Amices van het TSO’ een gezondere financiële basis te creëren. Voor een bedrag van € 25,00 of meer, per jaar, kunt u als ‘Amice van het TSO’ onze vereniging een mooi steuntje in de rug geven.

Als tegenprestatie ontvangt u van ons:

Klik hier voor het formulier.