Concerten

Hieronder is het programma van het Tegels Symphonie Orkest opgenomen, voor zover dat bekend is.

Slotconcert

zaterdag 30 juni 2018
19.30 - 21.30
Martinuskerk, Tegelen

Feestelijke afsluiting (aansluitend aan slotconcert)

zaterdag 30 juni 2018
21.30 - ???
Martinusstraat (recht tegenover de kerk)