Geschiedenis

Foto orkest 1914 Tegelen, 1910. Dirigent Paul Guillaume van Harmonie St. Caecillia maakt het tot zijn roeping een aantal leden op te leiden tot het bespelen van een strijkinstrument. Maar door deze instrumenten aan zijn harmonie toe te voegen liep hij tegen een probleem aan: het aantal arrangementen voor een harmonie met strijkers was maar zeer gering. Anderzijds was er ook een voordeel: de harmonie kon nu beter aan de intenties van de componist voldoen.

De leerlingen van Guillaume waren zeer getalenteerd en het duurde slechts enkele maanden voordat de plannen tot oprichting van een strijkorkest gestalte kregen. Dit orkest werd in 1910 opgericht onder de naam Tegelsche Orkest Vereeniging "Mignon", met als dirigent Jacq Bongaerts.

Affiche eerste concert 1910 Na korte tijd bleek het orkest al in staat een uitvoering te geven en dat gebeurde op zondag 6 november 1910. Het concert werd een succes en dwong respect af bij een aantal toeschouwers, die zich geroepen voelden om zich aan te sluiten bij het orkest. Zo werd het mogelijk om met Pasen 1911 nog een groter concert te geven. Men was zeer tevreden over dirigent Bongaerts, met op de achtergrond Paul Guillaume. Men wist echter dat het orkest groeide en dit vroeg om een professionelere dirigent. Daarom werd in 1913 de heer Droogleever-Fortuyn als dirigent aangesteld.

Donkere wolken pakten zich samen boven Europa en boven het orkest. De Eerste Wereld Oorlog brak uit en hoewel Nederland niet direct betrokken was bij deze oorlog, merkte men het resultaat in het orkest wel. Het aantal leden liep sterk terug als gevolg van de mobilisatie en toen aan het einde van de oorlog dirigent Droogleever-Fortuyn ook zijn vertrek aankondigde, zonk het orkest de moed in de schoenen. Maar dit duurde niet lang. Dirigent Bongaerts werd weer aangesteld en Kees de Rooy leidde één maal per maand een repetitie. Het orkest bloeide weer op; het aantal leden nam weer toe. In de loop der jaren vestigde Het Tegels Strijkorkest zich als een groot regionaal orkest en werkte mee aan een aantal grote uitvoeringen, welke uitmondden in de Passiespelen, die tot op de dag van vandaag nog veel bezoekers trekken. En in 1928 verzorgde het zelf een radioconcert voor de KRO. Het orkest beleefde een aantal hoogtij jaren, die eindigden op 10 mei 1940.

Affiche Groot Bevrijdings Concert 1946 Nederland raakte betrokken bij de Tweede Wereld Oorlog. In het begin waren de gevolgen nog niet merkbaar in het orkest, omdat het dagelijkse leven gewoon doorging, maar naarmate de tijd vorderde werd het houden van repetities moeilijk. Er waren zelfs enkele leden van het orkest in krijgsgevangenschap weggevoerd! Dit alles leidde ertoe dat in 1942 het orkest ophield te bestaan. Toch bleef de behoefte om te musiceren aanwezig.

Nog geen 6 weken na de bevrijding van Nederland vonden er weer repetities plaats en werd het orkest heropgericht. Dit resulteerde al gauw in een schitterend concert. Langzaam bloeide het orkest weer op.

Affiche jubileum populair-klassiek concert 1960 In 1950 werd Wieke Jordans aangesteld als dirigent van het orkest en hij begon met veel enthousiasme aan zijn taak. Dit resulteerde in een aantal grootse concerten. In 1960 vierde het Tegels Symphonie Orkest samen met Wieke Jordans het 50-jarig bestaan. Het orkest stond een aantal grote jaren te wachten.

Foto Cultureel Centrum De Haandert Langzamerhand werd het tijd voor een eigen repetitieruimte. Het Tegels Symphonie Orkest repeteerde tot dan toe nog steeds in de harmoniezaal. In 1977 werd Cultureel Centrum de Haandert geopend. Door de akoestische eigenschappen van deze zaal was deze uitermate geschikt voor het TSO. Tot op heden vinden hier grotendeels de uitvoeringen en repetities plaats.

Naast het samen musiceren, bekleedt het TSO ook een gezelligheidsfunctie. Zo wordt er ieder jaar een Caecilia-feest gevierd, dat elk jaar druk bezocht wordt. Ook op het gebied van concerten heeft het orkest het nog steeds erg druk. Zo geeft het orkest eigen concerten, maar doet het ook koorbegeleidingen, met als kroon op het werk het begeleiden van de opera-bouffe "Schinderhannes", die in 2002 in de Oranjerie te Roermond werd opgevoerd.

Ga naar de fotopagina voor grotere foto's.