Het Tegels Symphonie Orkest bestaat 100 jaar!

Will Jentjens Dit wordt een jaar waarin we groots aandacht besteden aan dit jubileum, met als hoogtepunt ons jubileumconcert op 6 november 2010. Sinds het jaar 2000 ben ik voorzitter van het T.S.O. en zijn we er in geslaagd een stabiele vereniging te bouwen, met als hoofddoel het actief musiceren en het geven van eigen concerten of het begeleiden van zangverenigingen, opera en operettegezelschappen.

Toch liggen er bedreigingen op de loer. De grootste is het tekort aan spelende leden m.a.w. er is nauwelijks nieuwe aanwas van nieuwe en vooral van jonge leden die plezier beleven aan actieve muziekbeoefening.

Ik moet er niet aan denken dat er door het uitblijven van nieuwe aanwas het bestaan van het T.S.O. in gevaar komt. Er zijn in onze directe omgeving al diverse orkesten die, door het uitblijven daarvan, noodgedwongen moesten stoppen.

Vandaar mijn oproep aan iedereen, die plezier beleefd aan het actief beoefenen van muziek, om eens contact op te nemen. Het nummer staat op de site vermeld!

Ook is het mogelijk op dinsdagavond eens een repetitie bij te wonen. Wellicht zou dat de eerste stap kunnen zijn lid te worden van onze vereniging en er voor te zorgen dat wij een stabiele en kwalitatief goede bezetting behouden, waardoor we kunnen blijven voortbestaan en de toekomst van het Tegels Symphonie Orkest zeker gesteld wordt.